Yrittäjän ohjaaminen

Ohjaussuhde kestää oppisopimuskoulutuksessa noin 1,5 vuotta. Kun olet valinnut itsellesi mentorin, voitte edetä seuraavasti.

Ohjaussuhteen alussa

Ensimmäisissä tapaamisissa tutustutte toisiinne ja mentori perehtyy yrityksesi toimintaan.

Teidän molempien kannattaa tutustua myös suoritettavan tutkinnon perusteisiin, tietopuolisen koulutuksen teemoihin ja aikatauluun, jonka mukaan koulutus oppilaitoksessa etenee.

Työssä oppimisen suunnitelma

Työssä oppimisen suunnitelma on osa oppisopimuskoulutusta, ja se tehdään oppisopimusta solmiessa. Myös mentorin on hyvä osallistua suunnitelman tekemiseen.

Suunnitelmassa kartoitetaan tämänhetkistä osaamistasi ja oppimistarpeitasi valittuun tutkintoon peilaten. Samalla suunnitellaan, mitä osaamista voidaan vahvistaa mentorin kanssa työskentelemällä. Suunnitelmat tehdään niin, että tietopuoliset opinnot ja työssä oppiminen täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjaussuunnitelma

Ensimmäisen ohjaustapaamisen tärkein tehtävä on tehdä ohjaussuunnitelma, jossa sovitte mm.

 • mentorin ja yrittäjäopiskelijan rooleista
 • tavoitteistasi yritystoiminnassa
 • säännöllisistä ohjaustapaamisista ja niiden aikatauluista
 • oppisopimuskoulutukseen liittyvistä arviointiaikatauluista.

Ohjaustapaamisissa käsittelette muun muassa

 • tietopuolisessa koulutuksessa esiin tulleita uusia asioita
 • niiden soveltamista yritystoimintaasi
 • kehittämistehtäviin liittyviä kysymyksiä
 • muita esiin nostamiasi ajankohtaisia teemoja

Kuinka usein voin tavata mentoria?

Sinun vastuullasi on pitää yhteyttä mentoriin. Tapaatte 4-6 viikon välein tai koulutuksen tavoitteiden tai tarpeidesi mukaan. Treffien välissä kannattaa soittaa tai meilata mentorille.

Teidän kannattaa sopia ennakkoon jokaisen ohjaustapaamisen asiasisällöt. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi voitte käsitellä esimerkiksi etukäteen esittämiäsi kysymyksiä, joihin mentori voi perehtyä ennen yhteistä tapaamistanne.

Tapaamisen päätteeksi sovitte seuraavien ohjaustapaamisten ajankohdat. Ohjaustapaamisten välisessä yhteydenpidossa voitte käyttää vaikkapa Google Driveä, salattua Facebook-ryhmää, Skypeä tai sähköpostia.

Ohjaussuhteen päättyessä

Mentorointisuhde ei jatku ikuisesti. Kun oppisopimuskoulutus on päättymässä, teidän pitää sopia muutamasta asiasta:

 • Tehkää päättöarviointi ja arvioikaa oppimistasi suhteessa koulutuksen ja suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.
 • Arvioikaa ohjaamisen onnistumista. Saat antaa palautetta mentorille.
 • Arvioikaa tietopuolisen koulutuksen hyötyä sinulle.
 • Sopikaa jatkosta se, kuinka viet itsenäisesti tavoitteitasi eteenpäin, kun ohjaussuhde on päättynyt.