Utbildningsersättningar

Läroavtalsbyråerna har olika praxis för hur utbildningsersättningen bestäms. Principen är dock att mentorn får en symbolisk ersättning för handledningen samt stöd till och utbildning i handledning av företagaren. Utbildningsersättningen varierar även beroende på examen.

Den överenskomna utbildningsersättningen utbetalas till dig efter att du har lämnat in mellan- eller slutbedömningen. Utbildningsersättningen utbetalas efter en avslutad period för det antal månader som motsvarar periodens längd. Utbildningsersättning kan inte ansökas retroaktivt.

Utbildningsersättningen är skattepliktig inkomst (moms 0 %) och utbetalas till ditt företagskonto.