Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Utbildningsersättningar

Läroavtalsbyråerna har olika praxis för hur utbildningsersättningen bestäms. Principen är dock att mentorn får en symbolisk ersättning för handledningen samt stöd till och utbildning i handledning av företagaren. Utbildningsersättningen varierar även beroende på examen.

Den överenskomna utbildningsersättningen utbetalas till dig efter att du har lämnat in mellan- eller slutbedömningen. Utbildningsersättningen utbetalas efter en avslutad period för det antal månader som motsvarar periodens längd. Utbildningsersättning kan inte ansökas retroaktivt.

Utbildningsersättningen är skattepliktig inkomst (moms 0 %) och utbetalas till ditt företagskonto.

 

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos