Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Till dig som vill bli mentor

Till dig som vill bli mentor

På dessa sidor går vi igenom hur det är att vara mentor.Om du vill bli mentor, fundera över din egen motivation och tidsanvändning.

Mentorskapet förutsätter långsiktighet och en genuin vilja att hjälpa. Belöningen är meningsfull: du får dela stunder av framgång med din adept och lär dig mer både om dig själv och om handledningsmetoder.

Om du vill bli mentor, fyll i ansökningsformuläret.

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos