Mentorns roll

När du söker dig in på läroavtalsutbildningen, behöver du en mentor som din handledare. En mentor är en annan, erfaren företagare, som dock inte nödvändigtvis behöver vara en veteran inom samma bransch.

Läroavtalsutbildningen består av tre samtidigt pågående processer: företagarens inlärning i arbete, en teoretisk utbildning och en avlagd fristående examen. Företagarens inlärning i arbete bygger på uppnåendet av de yrkeskunskapsfärdigheter som definierats i examen. Dessutom bedöms din inlärning i arbete av mentorn.

Målet med läroavtalsutbildningen är en avlagd examen. Mentorn stöder dig i uppnåendet av dina mål, handleder och uppmuntrar dig och ger dig opartisk och kritisk respons. Han eller hon är som en idrottscoach som hjälper dig att nå önskade resultat. Samtidigt utvecklas du som företagare och utvecklar ditt företag.

Det är ditt ansvar att hålla kontakt med mentorn. Ni träffas var fjärde till sjätte vecka eller beroende på utbildningens mål och dina behov. Även mellan träffarna lönar det sig att ringa eller mejla till mentorn, om du känner för att diskutera eller få synpunkter kring en svår fråga.
Mentorrelationen är konfidentiell, så du kan dela såväl bekymmer och problem som framgångar och inlärningserfarenheter med din mentor.

Du kan hitta en mentor genom dina egna nätverk eller genom att söka i Hyvä Diili-mentorbanken.
Din mentor förbinder sig till att

  • planera, handleda och stöda dig i dina inlärningsmål
  • träffa dig regelbundet under hela utbildningstiden, dvs. i ca 1,5 år
  • leva upp till Hyvä Diili-mentorernas värderingar: konfidentialitet, målinriktning och uppskattning av inlärning
  • regelbundet bedöma din inlärning och utveckling
  • verka i samarbete med din läroanstalt och läroavtalscentralen
  • delta i träningen för Hyvä Diili-mentorer.