Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Vad är läroavtalsutbildning för företagare

Företagare, uppdatera din kompetens

En företagares karriär och affärsverksamhet lever och förändras, och det gör även kraven på kompetens. Varje gång du önskar lära dig något nytt, lönar det sig att utbilda sig. Läroavtalsutbildning är yrkesutbildning där man avlägger en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen som fristående examen. Samtidigt utvecklas du som företagare, utvecklar ditt företag och tillämpar det du lärt dig i praktiken med stöd av din mentor.

För en ny företagare kan läroavtalsutbildningen betyda att du så att säga är en gesäll i ditt företag och får stöd till din inlärning av mentorn. För en mer erfaren företagare kan läroavtalsutbildningen fungera som ett sätt att rikta om eller utöka företagets verksamhet, då en mentor kan erbjuda perspektiv och värdefullt stöd till att nå dina mål.

Läroavtalsutbildningen lämpar sig för många olika syften:

För en nyetablerad företagare,

  • när du vill få fart på den påbörjade affärsverksamheten
  • när du vill hitta nya partner och nätverk som stöd till affärsverksamheten
  • när du utöver dina yrkeskunskaper dessutom skaffar dig kunskaper om företagande.

För en erfaren företagare,

  • när du vill förbättra dina kunskaper om företagande och ledarskap i takt med att företaget växer
  • när du vill systematiskt utveckla företaget produkter eller tjänster
  • när du planerar en omorganisation eller ett generationsskifte.

Med en läroavtalsutbildning kan du dessutom skaffa dig en yrkesutbildning eller slutföra en oavslutad yrkesexamen.

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos