Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Konstruktiv respons

En företagare får inte alltid vettig respons på sin egen verksamhet. Han eller hon har inte nödvändigtvis ett nätverk av kollegor, kanske inga anställda heller. Responsen från kunderna är givetvis viktig, men riktas ofta bara mot kvaliteten på produkterna eller tjänsterna. Däremot får företagaren sällan förnuftig respons på hur han eller hon är och utvecklas som företagare.

Som mentor har du en viktig roll, eftersom du kan erbjuda ärlig, uppmuntrande och konstruktiv respons.

Konstruktiv respons är bland annat

  • snabb och aktuell (vilket dock inte alltid är möjligt i en mentorrelation) 
  • regelbunden
  • ömsesidig
  • tydlig
  • stärkande
  • hanterbar och riktbar
  • utvecklande och relevant.

Rikta in din respons mot kunskaperna och inte mot den studerande som person. I en responssituation diskuteras färdigheter och verksamhet, inte den studerandes personliga egenskaper.

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos