Examina för företagaren

Examina inom entreprenörskap

Examina som lämpar sig för företagare är bl.a.

  • yrkesexamen för företagare som har som mål att förstärka företagarens kompetens inom företagsverksamhet. Examen lämpar sig även för en företagare som varit verksam en längre tid och som vill rikta om sin verksamhet.
  • specialyrkesexamen i företagsledning, som lämpar sig för den som vill öka eller utöka sin verksamhet
  • specialyrkesexamen för produktutvecklare som är avsedd för utvecklare av produkter, tjänster eller processer

Examina inom det egna yrkesområdet

Man kan välja mellan mer än 350 olika grund-, yrkes- eller specialyrkesexamina. Dessa ger möjlighet att utveckla och uppdatera kunskaperna inom det egna yrkesområdet.

Övriga kortare tilläggsutbildningar

Utbildning utan examenssyfte är kortare (4–12 månader) utbildningar som fördjupar och breddar yrkeskunskaperna och ger specialkunskaper.

Examensökning

Yrkesexamen för företagare

Specialyrkesexamen för företagasledning

Specialyrkesexamen för produktutvecklare