Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Så här är det att vara mentor för en företagare

När en företagare söker sig in på läroavtalsutbildningen, behöver han eller hon en mentor som sin handledare. Det kan vara du.

Att vara mentor för en företagare innebär att du stöder och handleder en annan företagare så att denne ska nå sitt uppsatta mål. Målet med läroavtalsutbildningen är att företagaren avlägger den valda examen, men utvecklar samtidigt sitt företag och utvecklas som företagare.

Ditt redskap som mentor är din egen erfarenhet – om företagande, arbetslivet och deltagande i olika nätverk. Dessutom är din uppgift att uppmuntra och ge opartisk och kritisk respons.

Företagaren kan hitta dig till sin mentor genom sina egna nätverk eller i den rikstäckande Hyvä Diili-mentorbanken.

Du är lämplig som mentor för en företagare om du har

 • erfarenhet av företagande
 • tid och vilja att dela med dig av dina kunskaper till en annan företagare
 • intresse för yrkesmässig utveckling
 • specialkompetens av till exempel försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi eller strategisk planering
 • vilja att testa nya tankar och idéer tillsammans med den företagarstuderande.

Som mentor förbinder du dig till att

 • planera, handleda och stöda den företagarstuderande i dennes mål
 • träffa den företagarstuderande regelbundet under hela utbildningstiden, dvs. i ca 1,5 år
 • leva upp till Hyvä Diili-mentorns värderingar: konfidentialitet, målinriktning och uppskattning av inlärning
 • regelbundet bedöma företagarens inlärning
 • verka i samarbete med läroanstalten och läroavtalscentralen
 • delta i träningen för Hyvä Diili-mentorer.

Som mentor får du

 • meningsfulla nya aktiviteter vid sidan av ditt företagande
 • en möjlighet till yrkesmässig utveckling
 • nya utsikter till företagande och inlärning
 • bubblande entusiasm när du får vara med och dela en annan företagares framgång
 • ett fantastiskt nätverk av företagare inom andra branscher.

Det krävs ingen pedagogisk behörighet för att bli mentor. Det är ändå bra att sätta sig in i vuxenstudiers särdrag för att förstå vilka faktorer som påverkar studerandet, inlärningen och utvecklingen.

Som mentor är det bra om du är medveten om vilka faktorer som underlättar inlärningen för vuxna och vilka som i sin tur kan utgöra hinder för inlärningen. Detta har du nytta av även i din egen inlärning.

Läroavtalscentralen i ditt område ger stöd och träning i handledningen av företagare. Som mentor för en läroavtalsstuderande får du en liten symbolisk ersättning. Genom att delta i utbildningar och gemensamma evenemang för mentorer utvecklas du som mentor. Det ger dig mer drivkraft på din egen stig som företagare.

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos