Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Att hitta en mentor

Att hitta en mentor

Du kan hitta en mentor genom dina egna nätverk eller i Hyvä Diili-mentorbanken, där du kan söka efter mentorer i ditt eget område eller utöka sökningen till hela landet.

I det rikstäckande Hyvä Diili-mentornätverket deltar för nuvarande 13 regionala läroavtalsbyråer. Du hittar minst tio mentorer i varje område.

I mentorernas profiluppgifter hittar du information om mentorn och dennes erfarenhet. Du kan bläddra i profiler områdesvis eller göra sökningar efter önskade kriterier.

Gör så här:

  1. Bekanta dig med profiler på mentorer som intresserar dig.
  2. Kontakta en eller flera mentorer.
  3. Diskutera dina handledningsbehov och fatta ett beslut om val av mentor.
  4. Meddela ditt val till läroavtalsbyrån.

Börja med att välja område...

Du kan bläddra i mentorbanken genom att välja ett område i listan nedan eller genom att klicka på Finlandskartan.

...eller använd sökformuläret:

Med hjälp av sökformuläret kan du avgränsa din sökning för att hitta de mentorer som bäst passar just dig.

Välj ditt företags belägenhetskommun eller den närmast belägna kommunen.

Du kan också precisera din sökning med hjälp av valen nedan:

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos