Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjä, tuunaa osaamisesi uudenlaiseksi

Yrittäjän ura ja bisnes elävät, ja niin tekevät myös osaamistarpeet. Aina kun haluat oppia jotain uutta, kannattaa kouluttautua. Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, jossa suoritetaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto näyttötutkintona. Samalla kehityt yrittäjänä, kehität yritystäsi ja siirrät oppimaasi käytäntöön mentorin tukemana.

Juuri alkaneelle yrittäjälle oppisopimuskoulutus voi tarkoittaa, että olet ikään kuin kisällinä omassa yrityksessäsi ja saat tukea oppimiseesi mentorilta. Kokeneemmalle yrittäjälle oppisopimuskoulutus voi toimia keinona suunnata tai kasvattaa yritystoimintaasi, jolloin mentori voi tarjota näkökulmia ja arvokasta tukea uusien tavoitteidesi saavuttamisessa.

Oppisopimuskoulutus soveltuu moneen:

Alkaneelle yrittäjälle,

  • kun tahdot vauhdittaa alkanutta liiketoimintaa
  • kun haluat löytää uusia kumppaneita ja verkostoja liiketoiminnan tueksi
  • kun hankit oman ammattitaidon lisäksi osaamista myös yrittäjyydestä.

Kokeneelle yrittäjälle,

  • kun haluat kasvattaa yrittäjä- ja johtamistaitoja yrityksen laajetessa
  • kun tahdot kehittää systemaattisesti yrityksen tuotteita tai palveluita
  • kun aiot toteuttaa yritysjärjestelyn tai sukupolvenvaihdoksen.

Lisäksi voit hankkia oppisopimuskoulutuksella ammatillisen koulutuksen tai jatkaa kesken jääneen ammatillisen tutkinnon loppuun.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollista päätoimisesti yrittäjänä toimivalle henkilölle, kun

  • yrityksellä on y-tunnus
  • yrittäjä on ilmoittanut yritystoiminnan aloittamisesta verottajalle
  • yrittäjä maksaa yrittäjän eläkevakuutusta
  • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin / arvonlisäverovelvolliseksi

Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutuksenjärjestäjän eli oppisopimustoimiston ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää, että yrittäjä toimii päätoimisesti (vähintään 25 h / viikko) omassa yrityksessään.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen tapahtuu yhteistyönä verkostossa, jossa ovat mukana oppilaitos, oppisopimustoimisto sekä yrittäjän ohjaajana toimiva mentori.