Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Yrittäjän arviointi

Arviointi tukee oppimista

Oppisopimuskoulutukseen kuuluu arviointi ja palautteen antaminen. Niitä tehdään säännöllisesti opiskelun aikana.

Yrittäjän osaamisen kehittymistä arvioivat sekä mentori että oppilaitoksen kouluttaja. Myös näyttöihin kuuluu oma, erillinen arviointinsa.

Mitä arvioidaan

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelma HOKSissa on opintojen alussa sovittu koulutuksen tavoitteista. Arvioinnin kohteena on tavoitteiden saavuttaminen. Tutkinnon suorittamisessa arvioidaan puolestaan yrittäjän osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Myös itsearviointi on keskeinen osa oppimisprosessia. Niinpä sinun pitää yhdessä opiskelijan kanssa palauttaa säännöllisesti mieliin asetettuja tavoitteita sekä suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.Tavoitteita voitte yhdessä myös arvioida ja suunnata uudelleen opintojen aikana.

 Hyvä arviointi

 • motivoi, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta
 • on rakentavaa, molemminpuolista vuorovaikutusta
 • kohdistuu toimintaan, ei henkilöön
 • on oikeudenmukaista, rehellistä ja luottamuksellista
 • korostaa positiivisia asioita
 • johtaa käytännön kehitystoimiin, joita seurataan.

Huomioithan, että

Oppilaitoksen kouluttaja arvioi tietopuolisessa koulutuksessa annetut tehtävät. 

Näyttöihin liittyy oma arviointinsa, johon mentori ei yleensä osallistu, vaan arvioijat nimetään niihin erikseen.

Palautteen antaminen

Myös koulutuksen järjestäjä pyytää palautetta mentorilta oppisopimuskoulutukseen liittyen. Vastaathan palautteisiin, se on sinulle hyvä mahdollisuus kehittää laatuamme.

 

Vinkkejä palautteen antamiseen:

 • Olen kiinnostunut ohjattavasta.
 • Valitsen palautteen antamisen ajan ja paikan huolellisesti.
 • Mietin etukäteen, mitä hyötyä antamastani palautteesta on.
 • Aloitan palautetuokion ohjattavan itsearvioinnilla.
 • Esitän positiiviset asiat ensin ja kehitysehdotukset vasta lopuksi.
 • Annan palautteen mahdollisimman pian työsuorituksen jälkeen. (Tämä ei tosin läheskään aina ole mentorointisuhteessa mahdollista.)
 • Kysyn avoimia kysymyksiä ja vältän valmiita vastauksia.
 • Arvioin suoritusta ja toimintaa, en henkilöä tai persoonaa.
 • Huomioin pienenkin edistymisen.
 • Varmistan, että palautteensaaja on ymmärtänyt palautteen oikein.
 • Kysyn, kannustan ja kyseenalaistan.

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimistojen ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos