Palautteen anto

Rakentava palaute

Yrittäjä ei aina saa palautetta omasta toiminnastaan. Kollegaverkostoa ei välttämättä ole, eikä ehkä työntekijöitäkään. Asiakkailta saatava palaute on toki tärkeää, mutta se kohdistuu usein vain tuotteiden tai palvelujen laatuun. Sen sijaan itse yrittäjänä toimimiseen ja kehittymiseen yrittäjä saa harvoin palautetta.

Sinä mentorina olet tärkeässä asemassa palautteen antajana.

Rakentava palaute on

  • nopeaa ja ajankohtaista (mikä ei tosin aina ole mahdollista mentorointisuhteessa)
  • säännöllistä
  • vastavuoroista
  • selkeää
  • voimaannuttavaa
  • hallittavaa ja kohdennettavaa
  • kehittävää ja relevanttia.

Palautetilanteessa keskustellaan taidoista ja toiminnasta, ei opiskelijan henkilökohtaisista ominaisuuksista. Muista siis, että palautteesi pitää kohdistua osaamiseen eikä oppijaan henkilönä.