Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Mentoriprofiili

Mentorin profiilikortti - Sakari Nikkilä

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358407454859
Sähköpostiosoite: sakari.nikkila@oulu.fi

Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi: Minero Oy / Oulun yliopisto
Päätoimiala: konsultointi / koulutus

Minä mentorina

Sijaintikuntani: Oulu
Käytettävissä mentorina: Omalla alueellani
Olen kiinnostunut ohjaamaan erityisesti:
  • uusia yrittäjiä
  • pidempään toimineita yrittäjiä
  • kasvuyrittäjiä
  • kansainvälistyviä yrittäjiä
  • yritysjärjestelyjä suunnittelevia
Minulla on lisäksi osaamista mm.
  • Tuotteistamisesta
  • Henkilöstohallinnosta
  • Johtamisesta
  • Yrityksen strategiasta
Voin tarvittaessa ohjata:
  • englannin kielellä
Työhistoriani:
Olen 52-vuotias yleisjohdon sekä operatiivisen toiminnan ammattilainen Oulusta ja olen toiminut eri liiketoimintasektoreilla sekä strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun liittyvien tehtävien sekä kehityshankkeiden parissa, lähinnä teknologia-alueella jo lähes parinkymmenen vuoden ajan. Ennen työelämälehtorin Oulun Yliopistolla, toimin amerikkalaisen pörssiyhtiön henkilöstö- ja hallintojohtajana, mikä on peruja yrityskaupasta, missä oululainen ICT teknologiayritys myytiin amerikkalaiselle samalla liiketoiminta-alueella toimivalle pörssiyritykselle. Irrottauduin ko. tehtävästä yrityskaupan yhteydessä, missä pörssiyrityksen osakkeet osti Google keväällä 2010, viimeinen työpäiväni yrityksessä oli 30.6.2010.

Olen peruskoulutukseltani käyttäytymistieteilijä ja aloitin työurani teknologian parissa 80-luvulla, erään oululaisen pienyrityksen ohjelmistoprojekteissa luoden sekä lokalisoiden ohjelmistoihin liittyvää tukimateriaalia (mm. käyttöoppaita sekä markkinointimateriaalia) sekä kouluttaen asiakasyritysten henkilöstöä eri ohjelmistojen käytössä. Opiskelujeni loppuvaiheessa toimin sekä tutkimustyössä Jyväskylän Yliopistossa että Jyväskylän kaupungilla, tehden lyhyitä määräaikaisia töitä opiskelujeni lomassa.

Siirryin 90-luvun alkupuolella silloiseen Nokia Matkapuhelimet Oy:öön erilaisiin hallinnon (ml. taloushallinto) sekä henkilöstönkehittämisen tehtäviin sekä lisäksi muihin perustoimintoja tukeviin funktioihin neljäksi vuodeksi (minulla oli eri työnimikkeinä mm. hallintopäällikkö). Tuona aikana toimin lisäksi Oulun tuotekehityksen johtoryhmän jäsenenä sekä osallistuin mm. yrityksen strategiseen suunnitteluun. Olin Nokian edustajana lukuisissa julkisissa työ- ja ohjausryhmissä (POHTO, Oulun Yliopisto, Oulun kaupunki) sekä lisäksi ohjaamassa Nokian Pohjois-Suomen viestintäryhmää. Tuona aikana toimin aktiivisesti yrityksen sisäisissä konsultoinnin tehtävissä kehittäen toimintoihin sekä ihmisiin liittyviä prosesseja eri tasoilla suuryritystä (koulutus, kehitys, organisaation kehittäminen, esimiestyö, operatiiviset toiminnot, lakiasiat).

Siirryttyäni lähemmäksi varsinaisia mobiilituotteita aloitin NMP:llä itsenäisessä Special Products –yksikössä konseptoinnista vastaavana henkilönä, 90-luvun lopussa, jolloin tehtäväni oli rakentaa prosessi markkinoinnin ja tuotekehityksen välille, missä tuotemäärittelyn ensimmäinen kierros pyrittiin tekemään suunnitellusti, ennen varsinaisen tuotekehityksen aloittamista. Sain toimia tuolloin varsin monipuolisessa roolissa, missä keskeiset organisaation rajapinnat muodostuivat strategisesta tuote- ja teknologiasuunnittelusta, myynnistä ja markkinoista sekä tutkimuksesta. Toimin tuolloin myöskin NMP:n globaalin AD-prosessin johtoryhmässä.

Toimittuani Nokia Matkapuhelimilla yhteensä hieman alle seitsemän vuotta vaihdoin työtehtävieni lisäksi yritystä. Seuraava ura-askeleeni oli merkittävästi pienempään teknologiayritykseen, Hantro Products Oy:öön (alle 50 henkeä, varsin keskittyneellä tuotefokuksella). Yritys oli voimakkaassa kasvussa ja selkeästi toimi aloittavan yrityksen toimintatavoilla, ilman vakiintuneita toiminnallisia rakenteita. Tehtäväni oli tuoda selkeyttä yrityksen keskeisiin operatiivisiin toimintatapoihin sekä johtamiseen ml. hallinto sekä muut tuotteen syntymistä tukevat palvelut. Nimikkeeni tuona noin seitsemän vuoden aikana oli VP, General Management ja minulle raportoivat taloushallinnon lisäksi mm. henkilöstö- sekä tietohallinnon yksiköt sekä alihankinnan kautta varsin monet muut palveluresurssit (ml. lakiasiat). Osallistuin lisäksi joihinkin julkisiin hankkeisiin mm. Oulun kaupungin innovaatiostrategian luomiseen sekä muutamiin paikallisiin ohjausryhmiin (mm. Oulu Innovation Oy). Vuonna 2007 johtamisen kautta palasin tavallaan juurilleni, ihmisten ja organisaation toiminnan operatiiviseen perustyöhön, mistä olin irtaantunut lähelle tuotetoimintoja ja markkinointia, Nokialla oloni loppuaikoina. Yrityskaupan seurauksena siirryin ON2 Technologies:n palvelukseen selkeästi globaalille vastuualueelle, missä amerikkalaisen emoyhtiön mukanaan tuoman haasteet ovat olleet jokapäiväistä työtäni (osallistuin myös yrityksen strategiseen suunnitteluun sekä johtoryhmätyöskentelyyn), nimikkeeni ollessa SVP.

Olen koko työurani ajan yleis- ja tuotehallinnossa sekä operatiivisen toiminnan ohjauksessa sekä erilaisissa kehityshankkeissa. Olen toiminut eri strategisen johtamisen tasoilla ja toiminut yhteistyössä mm. konsultaatiopalveluja sekä läheisesti siihen liittyviä ratkaisuja tuottavien osapuolten kanssa, millä alueella vahvuuteni löytyy erityisesti tuotekehitysihmisten ja markkinoiden yhteensovittamisessa (ml. tuotejohtaminen) sekä operatiivisesti prosessien ymmärtämisestä (ei yksin hallinnon ja tukitoimien prosessit, mutta myöskin yrityksen ydinprosessit). Toki osaamiseni on erityisen vahvaa myös yritysten organisaation ymmärryksen alueilla. Aikaisemmissa yrityksissäni tarjottavat johtamiseen, hallintoon (ml. tietohallinto sekä taloushallinto) sekä lisäksi ihmisiin liittyvien prosessien konsultointi ja palvelukokonaisuudet globaalisti ovat olleet ryhmäni käsialaa. Lisäksi olen toiminut erilaisissa johtoryhmissä sekä mm. työsuojelupäällikkönä (oto) sekä Nokia Matkapuhelimet Oy:ssä että Hantro Products Oy:ssä useiden vuosien ajan.

Vähensin asteittain työn tekemistä vuonna 2009 silloiseen työnantajayritykseeni (seuraava yrityskauppa oli varsin pitkään tiedossa, missä Google osti koko ON2 Technologies Oy:n osakekannan) ja siirryin syksyllä 2009, osa-aikaiseksi työelämälehtoriksi Oulun yliopiston Markkinoinnin yksikköön, missä olen lisäksi aloittanut jatkotutkintoni tekemisen samassa tiedekunnassa olevalle Organisaation ja Johtamisen yksikölle. Tutkimustyöni liittyy StartUp- sekä kasvuyritysproblematiikkaan yrityskulttuurin ja johtamisen näkökulmasta. Työelämälehtorin tehtäväni jatkuu, missä olen saanut olla, kouluttamisen lisäksi, tekemisissä hyvin monipuolisesti eri tyyppisten yritysten kanssa, rakentaen siltaa akateemisen maailman ja yrityselämän välille. Olen lisäksi satunnaisesti toiminut kouluttajana Rastor Oy:ssä sekä konsultaatiotehtävissä eri yrityksissä, lähinnä Oulun seudulla. Lisäksi teen konsultatiivista työtä Minero Oy:lle osallistuen mm. vuotuisesti BusinessOulun rahoittamaan yrityskiihdyttämön trial toimintaan, missä juoksutetaan läpi 5 oululaista yritystä liiketoiminnan kasvu-uralle sekä sijoituskelpoisiksi.

Olen aikaansaapa ja nautin tavoitteista työssäni. Tartun rohkeasti asioihin, enkä pelkää minulle tuntemattomien asioiden kohtaamisesta työssäni. Vahva ihmisiin ja organisaatioihini liittyvä perusosaamiseni on mahdollistanut monipuolisen henkilökohtaisen työhistoriani.

Toimiessani ohjaajana:
Olen toiminut 4 henkilön mentorina vuosina 2002-2012
Käyttäjän pertti.sakarinikkila@gmail.com kuva

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos