Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Mentorin rooli on tärkeä

Kun hakeudut oppisopimuskoulutukseen, tarvitset ohjaajaksesi mentorin. Mentorina toimii toinen, kokenut yrittäjä, jonka ei tarvitse kuitenkaan välttämättä olla samalta alalta.

Oppisopimuskoulutus muodostuu kolmesta samanaikaisesta prosessista

  • yrittäjän työelämässä oppimisesta
  • tietopuolisista opinnoista lähi-, verkko-, etä- tai monimuoto-opiskeluna eli virallisesti koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä järjestettävästä opetuksesta
  • tutkinnon suorittamisesta näytöillä.

Mentori tukee työssä oppimista

Yrittäjän työelämässä oppiminen tarkoittaa kehitystyötä, jota teet yrityksessäsi koulutuksen aikana, kun viet oppimaasi käytäntöön, omaan yritystoimintaasi. Mentori auttaa kokemuksellaan tavoitteidesi saavuttamisessa, ohjaa, kannustaa ja antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta. Hän on kuin urheilijan valmentaja, joka auttaa sinua pääsemään toivomiisi tuloksiin.

Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Se on ikään kuin palkinto kehitystyöstäsi.

 

Yllä olevasta kuviosta näet, miten työelämässä oppiminen ja opiskelu oppilaitoksessa painottuvat oppisopimuskoulutuksessa. Säännölliset tapaamiset mentorin kanssa tukevat työelämässä oppimista.

Sinun vastuullasi on pitää yhteyttä mentoriin. Teette yhdessä suunnitelman tapaamisista säännöllisin väliajoin tai koulutuksen tavoitteiden ja sinun tarpeesi mukaan. Tapaamisten välissäkin sinun kannattaa soittaa tai meilata mentorille, jos kaipaat keskustelua tai näkemyksiä kiperään kysymykseen.

Mentorisuhde on luottamuksellinen, joten saat jakaa mentorisi kanssa yhtä hyvin huolet ja harmit kuin onnistumiset ja oppimiskokemuksetkin.

Mentorisi sitoutuu

  • ohjaamaan ja tukemaan sinua oppimistavoitteissasi
  • tapaamaan sinua säännöllisesti koko opiskelun keston ajan
  • noudattamaan Hyvä Diili -mentorien arvoja , joita ovat luottamuksellisuus, tavoitteellisuus ja oppimisen arvostus
  • arvioimaan oppimista ja kehittymistäsi säännöllisesti
  • toimimaan yhteistyössä oppilaitoksesi ja oppisopimustoimijasi kanssa
  • osallistumaan Hyvä Diili -mentoreiden valmennukseen.

 

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos