Hyvä Diili mentorin profiilikortti - Meeri Linna

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 0407482031
Sähköpostiosoite: linnameeri@gmail.com

Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi: MuutosWäylä
Päätoimiala: Työelämän kehittäminen, työnohjaus- ja organisointi. Osaamisen kehittäminen, tiimi-ja työhyvinvointi. Palvelu-alaan liittyvät toiminnot.

Minä mentorina

Sijaintikuntani: Kemi
Käytettävissä mentorina: Omalla alueellani ja valtakunnallisesti
Olen kiinnostunut ohjaamaan erityisesti:
  • uusia yrittäjiä
  • pidempään toimineita yrittäjiä
  • kasvuyrittäjiä
  • yritysjärjestelyjä suunnittelevia
Minulla on lisäksi osaamista mm.
  • Tuotteistamisesta
  • Henkilöstohallinnosta
  • Myynnistä ja markkinoinnista
  • Johtamisesta
  • Yrityksen strategiasta
Työhistoriani:
Työhistoriani on monipuolinen. Olen ollut työssä yksityisellä puolella, kuntasektorilla, että koulutusorganisaatiossa.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2011-
Asiakkuusvastaava,
Yritysasiantuntija,
Projektipäällikkö,
Projektisuunnittelija,
Kouluttaja:
Lähiesimiehen ammattitutkinto koulutuksen tuntiopettaja
Tiimivastaava-koulutusten vastuukouluttaja.
Yrittäjän ammattitutkinnon mentorointi.
Muu työkokemus:
Fazer Food service, Ravintolapäällikkö
Pellon kunta, Ravitsemispäällikkö
Yrittäjä (sivutoiminen) 2005-2011 sekä MuutosWäylä yrittäjänä 2020-

Erityisosaamiseni ja vahvuuteni:
Olen tehnyt noin 150:n eri alan yritykseen osaamistarvekartoituksen. Kartoitusten pohjalta olen tehnyt yrityksille kehittämis- ja innovointi suunnitelmia, sekä henkilöstön osaamisenkehittämissuunnitelmia.
Minulla on hyvät verkostot ELY-keskuksen-, Lapin Liiton-,TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa.
Lapin läänin yrittäjäjärjestöt ovat olleet vuosien ajan hyvä yhteistyökuppani.
Lapin alueen eri Leader-ryhmien toiminta on tullut myös tutuksi, monissa eri työtehtävissäni.
Tunnen myös henkilöitä jotka vaikuttavat eri Lappi-klustereissa.
Koulutusorganisaatiot, kuten Lapin Amk, Lapin Yliopisto, Redu, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Lappia ovat minulle tuttuja, sekä heidän palvelut ja toimintamallit.
Olen tehnyt myös vahvaa yhteistyötä Lapin alueella eri kuntien johtamisesta ja elinkeinoelämästä vastaavien kanssa.
Olen käynyt yritysneuvojan erikoisamattitutkinnon, jonka yhteydessä verkostoiduin Lapin alueen yritys- ja elinkeinoelämän kehittäjiin ympäri Lappia.
Olen suunnittelut, kehittänyt ja toteuttanut myös erilaisia työelämälähtöisiä seminaareja ja tapahtumia.
Toimiessani ohjaajana:
Työurani aikana olen työskennellyt vaativissa ja tulosvastuullisissa esimiestehtävissä, sekä toiminut tiimivastaava-, lähiesimiehen ammattitutkinto- sekä palvelualan kouluttajana. Olen ollut projektipäällikkönä projektissa, jossa olen kartoittanut monialaisesti yrittäjien ja henkilöstön työtehtäviä ja työprosesseja, tämän hetken ja tulevaisuuden osaamisen kehittämisen tarpeita sekä laatinut heidän kanssaan kehittämis- ja toimintasuunnitelmia. Suunnitelmien pohjalta olen osallistunut myös yritysten kehittämistyöhön käytännössä, työn organisoinnin-, ohjauksen ja koulutuksen puitteissa.
Mentoroinnissa sukellan rohkeasti ja luottamuksellisesti ohjattavieni kanssa tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa yhdessä tarkastellaan ja jäsennellään työtehtäviä ja toimintaa, vahvuuksia ja heikkouksia, työroolia ja -motivaatiota, työympäristöjä ja työyhteisöä sekä työssä jaksamista.
Mentoroinnin avulla autan sinua pääsemään tavoitteisiisi. Vastaanottamaan uutta tietoa ja hyödyntämään olemassa olevaa osaamistasi. Minulta saat tuen omaan kasvutarinaasi
Lisäksi:
Olen suorittanut näyttötutkintomestari koulutuksen. Sekä, tunnen tutkintojen sisällöt ja niiden rakenteet ja tavoitteet. Osaan ohjeistaa sinua niiden suorittamisessa. Olen ollut useamman ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon näyttöjen vastaanottajana.
meeri.linna's picture
MottoniOn hyvä omata tietoa, mutta vieläkin tärkeämpää on sijoittaa jo omaksuttu tieto käytäntöön.
Tuijota puunlatvaa, mutta tiedä miten kiipeäminen aloitetaan.
Vahvuuksiani :
Toiminnallisuus
Käytännönläheisyys
Positiivisuus